Co se děje na dluhopisech

Vývoj na dluhopisovém trhu naznačuje něco jiného, než o čem hovoří centrální bankéři. Vypadá to tak jako by se bankéři mýlili. Už v minulosti několikrát trh prokázal, že měl pravdu a situace se odehrávala podle tržních očekávání než podle toho, co si přejí centrální bankéři. Zvednutí sazeb v USA ke kterému došlo minulý týden ve středu, bylo sice široce očekáváno.

newspaper-1075794_1920

Očekávána ale nebyla zpráva, že Fed stále plánuje další zvedání sazeb v tomto roce i přesto, že z ekonomiky přicházejí poměrně neradostná data. Fed navíc zveřejnil detaily týkající se plánovaného snižování jeho rozvahy, které by mělo začít na konci tohoto roku. Všechny plánované kroky, o kterých zástupci Fedu hovořili, mají vrátit jeho politiku a rozvahu blíže historickému standardu. Američtí centrální bankéři se očividně obávají, že pokračující extrémně uvolněná monetární politika bude živit další a další růst cen investičních aktiv. Navíc by znemožnila efektivní stimulaci v případě, že by udeřila další recese či ekonomický útlum. Reakce dluhopisového trhu ale vede k tomu, že dlouhodobé sazby se nezvyšují a zároveň neklesá chuť nakupovat riziková aktiva. Fed tedy svými posledními kroky nijak nezvýšil svou schopnost snížit sazby v budoucnu v případě, že by bylo třeba ekonomiku stimulovat. Navíc zhoršil výhled týkající se ekonomického růstu v příštích letech. Zdá se tedy, že učinil chybu, ale je nutno přiznat, že jeho pozice je nyní velmi složitá.
Konečným měřítkem toho, zda Fed chybu učinil, nebo ne, bude vývoj inflace. Ta je zatím značně proměnlivá. Příčinou mohou být ceny ropy, ale k současnému slábnutí inflace může přispívat i chování spotřebitelů. Pokud by tomu tak bylo, šlo by o vážný signál z hlediska vývoje v dalších měsících. Dluhopisoví investoři se každopádně domnívají, že Fed jde cestou poškození americké ekonomiky, která navíc nepřináší potřebné zvýšení schopnosti reagovat na další recesi a šoky. A dluhopisové trhy mají tu vlastnost, že mají častěji pravdu, než aby se mýlily. Jejich signálům bychom tedy měli věnovat pozornost.
Teď se také začíná diskutovat, že by státy měly emitovat raději nový druh dluhopisů, tzv. stavově závislých. Jde o dluhopisy, u kterých závazky daného státu vůči věřitelům jsou vyšší, když se dlužnické zemi daří dobře, soudě například podle růstu HDP, než když pro ni nastanou horší časy.
Hlavní argument proti těmto cenným papírům je z oblasti, již ekonomové souhrnně označují jako „asymetrické informace“. Jde o to, že dlužník ví o své situaci a motivaci více než věřitel. Proto hrozí, že dluhopisy budou vydávat hlavně země, které tuší příchod špatných časů (takzvaný nepříznivý výběr), a že již dlužící země budou mít slabší motivaci zlepšovat svou situaci (takzvaný morální hazard), nebo se mohou snažit tlačit na domácí statistické úřady, aby popisovaly situaci jako horší, než ve skutečnosti je.