Máme den daňové svobody

Tento týden bude ve znamení čísel z trhu práce a inflace. A to shodně na obou březích Atlantiku, kde budou statistiky důležitým dílem do skládačky pro centrální bankéře.

newspapers-444453_1920
Na dnešní den připadá podle výpočtů Liberálního institutu den daňové svobody. Označuje se tak pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby veškerý jeho příjem připadá státu. Loni tento den připadl na 2. června. Češi tak na stát letos pracovali 149 dní, což je nejméně od roku 2000, tvrdí výzkum. Podle výpočtů společnosti Deloitte, která využívá jiné metodiky, připadne den daňové svobody letos na 17. června, stejně jako loni.

Letošní den daňové svobody je v ČR o den později, než je průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Celosvětově nejlepšího výsledku dosáhlo letos Irsko, kde si připomněli den daňové svobody 20. dubna. Následuje Jižní Korea s 26. dubnem. Naopak nejpozději bude den daňové svobody ve Finsku (28. července) a Francii (25. července).

Liberální institut při svém výpočtu vychází z kalkulací OECD. Tato metodika využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích.
Tři různé státní svátky ponechají dnes zavřené trhy v Číně, USA a ve Spojeném království, obchodní aktivita proto bude na úvod týdne výrazně podprůměrná. Asi nejsledovanější událostí bude vystoupení Maria Draghiho v Evropském parlamentu, z makrodat zaujmou údaje o úvěrech soukromému sektoru v eurozóně, italská obchodní bilance se zeměmi mimo EU nebo maloobchodní tržby ve Španělsku.