Český průmysl meziročně narostl o 4,4%

České ekonomice se výborně daří. Svědčí o tom dnes zveřejněná data za průmysl, inflaci a stavebnictví.

průmysl

Průmysl

Průmyslová produkce v březnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 4,4 %, bez očištění byla vyšší o 10,9 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,4 %.Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 15,1 %. Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v březnu 2017 meziročně vzrostly o 14,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 15,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 13,9 %. Hodnota nových zakázek v březnu 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 15,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 14,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 16,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,7 p.b., růst o 11,1 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +3,1 p.b., růst o 34,4 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,7 p.b., růst o 15,8 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba oděvů (příspěvek −0,01 p.b., pokles o 1,8 %). Průmysl si i nadále udržuje pozici motoru české ekonomiky a už nyní je nepochybné, že za očekávaným velmi slibným výsledkem HDP za první kvartál bude stát především toto odvětví. Díky dobrému startu do druhého čtvrtletí, který naznačují zakázky i indexy nálad i nákupních manažerů lze očekávat, že průmysl potáhne ekonomiku nahoru i nadále. Tedy pokud mu budou síly stačit. Jak je totiž vidět, problémem už není nedostatečná poptávka, ale stále více je jím nedostatek zaměstnanců. Ať už jde o ty kvalifikované nebo nekvalifikované, kteří se ani z úřadů práce do zaměstnání příliš nehrnou.

Stavebnictví
Stavební produkce v březnu 2017 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 2,0 %, bez očištění se zvýšila o 6,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,9 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 98,8 %. Bylo zahájeno meziročně o 53,3 % bytů více. Dokončeno bylo o 28,1 % bytů méně.

Inflace
Spotřebitelské ceny zůstaly v dubnu již třetí měsíc na stejné úrovni (meziměsíční změna 0,0 %). Zvýšení cen v oddíle odívání a obuv bylo kompenzováno snížením cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, tabák. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,0 %, což bylo o 0,6 procentního bodu méně než v březnu. Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle odívání a obuv způsobilo zvýšení cen oděvů o 3,4 % a obuvi o 6,7 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší zejména ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 1,4 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly především ceny vepřového masa o 2,0 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,4 %, brambor o 2,9 %. Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v dubnu působil pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák v důsledku nižších cen lihovin o 2,8 % a vína o 4,6 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly nižší především ceny ovoce o 3,2 % a ceny zeleniny o 1,4 %, z toho ceny plodové zeleniny o 9,7 %. Ceny nealkoholických nápojů klesly o 1,4 %, drůbeže o 2,6 %, sýrů o 0,9 %, másla o 2,7 %. Pokles cen v oddíle rekreace a kultura byl ovlivněn zejména nižšími cenami dovolených s komplexními službami o 1,9 %.

(využito Český statistický úřad)