Nezaměstnanost a inflace v ČR stále roste

Inflace

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,6 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v únoru.

inflace
Spotřebitelské ceny zůstaly v březnu na úrovni měsíce února (meziměsíční změna 0,0 %). Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák, které bylo kompenzováno snížením cen v oddíle rekreace a kultura.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák způsobilo zvýšení cen piva o 2,9 % a tabákových výrobků o 0,5 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti se zvýšily především ceny zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 2,1 %. Růst cen v oddíle odívání a obuv ovlivnilo zvýšení cen oděvů o 0,9 % a obuvi o 1,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší zejména ceny ovoce o 4,1 %, pekárenských výrobků a obilovin o 1,1 %, masa o 0,7 %, sýrů o 1,4 %, jogurtů o 4,0 %, másla o 2,9 %, nealkoholických nápojů o 2,2 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v březnu působil pokles cen v oddíle rekreace a kultura v důsledku nižších cen dovolených s komplexními službami o 6,1 %. Pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byl způsoben především cenami zeleniny, které byly nižší o 10,7 %, z toho ceny plodové zeleniny o 18,4 %. V oddíle ostatní zboží a služby se snížily zejména ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 0,8 %. Vývoj cen v oddíle doprava ovlivnily ceny pohonných hmot, které po šesti měsících růstu v březnu klesly o 0,6 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 %, zatímco ceny služeb o 0,2 % klesly.

Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti v březnu klesla na 4,8% proti únorovým 5,1%, tržní odhad byl na 4,9%.

S náběhem sezónních prací a současně i díky rostoucí nabídce volných pracovních míst se míra nezaměstnanosti tentokrát snížila. Nabídka volných míst se zvýšila na 151 tisíc a přiblížila se na dohled rekordu dosaženého v roce 2008. Chybí především kvalifikovaní dělníci, řidiči a pomocní pracovníci ve výrobě. V žebříčku prvních deseti nejžádanějších profesí nechybí ani řemeslníci, kuchaři a svářeči. V podstatě se tento žebříček v posledních týdnech vůbec nemění.
Situace na českém trhu práce se z pohledu zaměstnanců stále zlepšuje. Nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníkům bude typickým rysem letošního roku, který povede k dalšímu zrychlení růstu mezd.