Jak je na tom ČR?

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v únoru reálně meziměsíčně o 0,9 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,8 %, bez očištění o 0,6 %.

hand of young woman with multi-coloured bags with purchases

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy zvýšily v únoru reálně o 0,9 %. Tržby za potraviny vzrostly o 1,3 %, za nepotravinářské zboží o 0,9 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 1,0 %.
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,8 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,7 %, za pohonné hmoty o 4,3 % a za potraviny o 2,1 %. Vývoj tržeb byl ovlivněn rozdílným počtem dní. Únor 2017 byl o jeden den kratší a měl o jeden pracovní den méně než únor 2016.

Meziročně se maloobchodní tržby bez očištění zvýšily o 0,6 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,7 %, zatímco za pohonné hmoty a potraviny klesly (o 2,2 %, resp. o 1,1 %).

V podrobnějším členění nejvyšší růst zaznamenal internetový a zásilkový prodej (o 19,5 %). Tržby rostly rovněž ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví (o 6,7 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 3,9 %) a s počítačovým a komunikačním zařízením (o 1,7 %). Naopak v prodejnách s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím tržby klesly o 1,6 % a s výrobky pro domácnost o 1,2 %. Ve specializovaných prodejnách potravin se tržby snížily o 2,2 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 1,1 %.

Průmyslová produkce v únoru po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 6,7 %, bez očištění byla vyšší o 2,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,7 %.Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 7,3 %.

Průmyslová produkce v únoru 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,7 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 6,7 %, bez očištění vzrostla o 2,7 %. Únor 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den a jeden kalendářní den méně. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,6 procentního bodu, růst o 7,5 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,8 p.b., růst o 6,0 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,5 p.b., růst o 18,0 %).

Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 15,4 %), výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 8,0 %) a ostatní zpracovatelský průmysl (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 6,3 %).

(zdroj: ČSÚ)