ČR potvrdila dobrou kondici

Ukázalo se, že pokles tržeb v prosinci byl zapříčiněn zavřením velkých obchodů a přesunu poptávky na leden. Lidi oslovily povánoční slevy a tak v lednu více utráceli. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v lednu reálně meziměsíčně o 1,0 %. Meziročně se Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy zvýšily v lednu reálně o 1,0 %. Tržby za potraviny vzrostly o 2,2 %, nepotravinářské zboží o 1,3 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 1,1 %.

průmysl
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 3,3 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 5,8 % a pohonné hmoty o 4,7 %, naopak za potraviny klesly o 0,4 %. Vývoj tržeb byl ovlivněn rozdílným počtem pracovních dní, kterých bylo v lednu 2017 o dva více než ve stejném měsíci 2016.
Meziročně se maloobchodní tržby bez očištění zvýšily o 5,6 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 9,2 %, pohonné hmoty o 7,5 % a potraviny o 0,1 %.

Nijak už nepřekvapí, že se pozornost spotřebitelů upírá ve stále větší míře na internetové obchody. Nárůst tržeb e-shopů (a zásilkových obchodů) o více než 27 % jejich pozici dále posiluje, respektive posunuje k pětinovému podílu na celém maloobchodním obratu, který není pro letošek až tak nerealistickým cílem.
Dobrou kondici české ekonomiky také potvrdily údaje z průmyslu. Průmyslová produkce v lednu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 3,5 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 4,3 %, bez očištění vzrostla o 9,6 %. Leden 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,8 procentního bodu, růst o 18,7 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +2,1 p.b., růst o 13,8 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,7 p.b., růst o 8,2 %).Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 14,9 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 10,0 %) a tisk a rozmnožování nahraných nosičů (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 6,4 %).

Směr a sílu průmyslu udávají i nadále automobilky. Tentokrát dokázaly svoji výrobu navýšit téměř o 19 %, a směřují tak k novému historickému rekordu co do počtu vyrobených automobilů. Vezou se stále na vlně rostoucí poptávky v Evropě, která trvá už čtyři roky a zatím nic nenasvědčuje tomu, že se blíží konec nákupního boomu. Alespoň průzkumy mezi domácnostmi v jednotlivých zemích EU nic takového nenaznačují.