Rekordní intervence ČNB

Inflace jako hlavní ukazatel růstu cen v našem regionu střední Evropy stále roste. To je společným rysem pro všechny tři země, kdy po několika letech prakticky nulového růstu spotřebitelských cen se meziroční míra inflace se dostává k cíli centrálních bank, u nás dokonce nad něj.

truth-166853_1920

O tom jak inflace bude vypadat dnes zjistíme v Maďarsku, kdy se očekává meziroční růst na 2,7%. Zítra následuje údaj za Českou republiku. Podle mého názoru by měla v nejbližších měsících ještě růst, ale na konci roku z technického hlediska očekávám mírný pokles, protože bude také růst srovnávací základna, která je nyní velmi nízká a tak meziroční změna nebude mít tendenci růst tolik. To v ekonomice platí pouze ceteris paribus = čili za jinak stejných podmínek. Ale co když se podmínky změní? Co když domácí poptávka dále rychle poroste díky rostoucím platům a nízké nezaměstnanosti. Co když ceny ropy a dalších komodit neklesnou, ale spíše vzrostou?

Co když americký dolar, ve kterém se platí všechno dovozové spotřební zboží včetně ropy, zůstane silný. Všechno to co jsem uvedl, by vedlo k tomu, že by inflace v malé otevřené ekonomice směřovala dále nahoru. Centrální banka by pak musela reagovat růstem úrokových sazeb, což by vedlo k posílení kurzu naší měny. Silnější kurz by vedl k dovozu nižší inflace ze zahraničí.
Výše popsaného si všímají zahraniční investoři, a proto výrazně zesílil nákup korun z jejich strany. Za leden musela centrální banka intervenovat v celkovém objemu necelých 15 miliard EUR, což je víc než roční přebytek zahraničního obchodu. V únoru pravděpodobně intervence zeslábly – přírůstek volné likvidity i devizových rezerv ale pokračoval.
Devizové rezervy tak v únoru po nárůstu o 9 miliard EUR zlomily hranici 100 miliard EUR.
Rychlý příliv peněz do korun zpravidla naráží na absorbční kapacity českého finančního systému. Minulý měsíc ČNB emitovala technické pokladniční poukázky pro stahování přebytečné likvidity v objemu 2 biliónů korun.
Řada zahraničních hráčů tak s korunami nechtěně v derivátových kontraktech se zápornými implikovanými korunovými sazbami. Od těch se pak odvozuje ocenění forwardů, které padají pod 27,00 EUR/CZK.