Inflace výrobců značně povyrostla

Dnes byly zveřejněny data za inflaci výrobců. Index výrobních cen PPI v lednu meziměsíčně stoupl o 0,7%, kdy konsenzus analytiků byl pouhých 0,3%. Meziročně PPI stoupl na 2,1%, trh očekával růst na 1,5% a je vidět, že i inflace za výrobce nám překonala 2% hranici požadovanou ČNB. A nyní k datům podrobněji.

ppi
Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 0,5 %, průmyslových výrobců o 0,7 %, stavebních prací o 0,1 %. Ceny tržních služeb klesly o 0,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 3,0 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 2,1 %, stavebních prací o 1,2 % a tržních služeb o 0,4 %.
Meziměsíční srovnání: Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny mléka o 5,6 %, drůbeže o 5,3 %, ovoce o 4,7 % a čerstvé zeleniny o 3,0 %. Ceny brambor klesly o 4,0 %.
Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 %. Zvýšily se především ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků vzrostly o 4,1 % a ceny v oddílu těžby a dobývání o 2,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,4 %. Ceny v oddílu elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se snížily o 1,0 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou klesly o 1,9 %.
Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,5 %.
Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,3 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,5 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,7 % a za služby v oblasti telekomunikací o 0,4 %. Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 2,7 % a za vydavatelské služby o 1,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.
Meziroční srovnání: Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 3,0 % (v prosinci o 4,7 %). Ceny v rostlinné výrobě se snížily o 10,2 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 36,1 %, brambor o 24,6 %, obilovin o 12,8 % a olejnin o 2,2 %. Ceny ovoce byly vyšší o 6,6 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 5,0 % v důsledku růstu cen jatečných prasat o 17,7 %. Dále byly vyšší ceny mléka o 1,9 %, skotu o 0,8 %. Ceny vajec a drůbeže vzrostly shodně o 0,5 %.
Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,1 %, a to poprvé od prosince 2013 (v prosinci 2016 se snížily o 0,4 %). Nejvýznamněji vzrostly ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Zvýšily se ceny v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 2,5 %, těžby a dobývání o 2,3 % a vody, její úpravy a rozvodu o 2,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,5 %, z toho ceny mléčných výrobků o 3,7 %. Klesly ceny v oddílu elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,1 % a v oddílu dopravních prostředků o 0,9 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně ceny energií zvýšily o 6,7 % a klesly ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 0,3 %.
Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,2 % (stejně jako v prosinci). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,6 % (v prosinci o 0,3 %).
Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,4 % (v prosinci o 0,2 %). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,4 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 1,0 %. Ceny za služby v pozemní a potrubní dopravě byly nižší o 0,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,3 % (v prosinci o 0,2 %).