Indexy cen výrobců – březen 2016

Meziroční pokles cen v zemědělství a průmyslu zrychlil.

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 2,1 % a ceny tržních služeb se zvýšily o 0,6 %. Ceny průmyslových výrobců a stavebních prací se nezměnily. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 4,6 % a průmyslových výrobců o 4,5 %, ceny tržních služeb se nezměnily. Ceny stavebních prací byly vyšší o 1,3 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,1 %. Klesly ceny ovoce o 7,3 %, mléka o 3,5 %, obilovin o 3,4 % a brambor o 2,4 %. Dále byly nižší ceny drůbeže a zeleniny shodně o 2,1 %, prasat jatečných o 1,9 % a olejnin o 1,4 %. Vzrostly ceny skotu o 0,9 % a vajec o 0,2 %.
Ceny průmyslových výrobců zůstaly v úhrnu beze změny. Po devíti měsících poklesů výrazněji vzrostly ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Zvýšily se ceny základních farmaceutických výrobků o 0,6 %. Ceny v oddílu elektrických zařízení a v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly vyšší shodně o 0,1 %. Klesly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,1 %, z toho ceny zpracovaného masa a výrobků z masa o 1,3 % a mléčných výrobků o 1,8 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly nižší o 0,4 % a chemických látek a výrobků o 0,9 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů se nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.
Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře vzrostly o 0,6 % v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 9,1 %. Dále vzrostly ceny v oblasti programování a poradenství o 0,5 %, klesly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 0,5 % a v pozemní dopravě o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 4,6 % (v únoru o 2,9 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 0,6 % v důsledku růstu cen zeleniny o 67,0 % a brambor o 47,8 %. Ceny ovoce vzrostly o 6,7 % a olejnin o 1,9 %. V živočišné výrobě klesly ceny o 9,9 %. Ceny mléka byly nižší o 16,6 %, vajec o 8,5 % a jatečných prasat o 8,7 %. Vzrostly jen ceny skotu, a to o 0,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 4,5 % (v únoru o 4,0 %). Nižší byly zejména ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,8 % a ceny v oddílu elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 4,1 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 6,2 %. Ceny těžby a dobývání se snížily o 6,5 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,5 %. Vzrostly ceny vody, její úpravy a rozvodu o 0,5 % a ceny v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 0,1 %.Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 10,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,3 % (stejně jako v únoru). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 1,7 % (v únoru o 1,4 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se nezměnily (v únoru nižší o 0,1 %). Klesly ceny za služby v pozemní dopravě o 0,9 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 4,4 %. Vyšší byly ceny za architektonické a inženýrské služby o 3,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,1 % (v únoru o 0,2 %).