Indexy spotřebitelských cen – inflace – březen 2016 v ČR

  • Meziměsíční pokles spotřebitelských cen o – 0,1%
  • Meziročně však růst o 0,3 %
  • Nejvíce za poslední rok rostla cena brambor (o 52,4%)

Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil. Spotřebitelské ceny klesly v březnu proti únoru o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnil zejména pokles cen v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 0,3 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v únoru.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura způsobilo zejména snížení cen dovolených s komplexními službami o 5,9 %. Mírný pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácností ovlivnilo zejména snížení cen pracích prostředků o 2,2 %, čisticích a úklidových prostředků o 3,3 %. Hladina spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se meziměsíčně nezměnila, ale ceny jednotlivých druhů potravin zaznamenaly oboustranné pohyby. Ceny drůbeže klesly o 1,8 %, sýrů o 2,3 %, jogurtů o 4,1 %, másla o 2,1 %, chleba o 0,8 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák byly nižší ceny lihovin o 4,0 %. V oddíle doprava klesly ceny pohonných hmot o 0,5 %, přičemž ceny benzinu Natural 95 byly nižší o 0,7 % a ceny motorové nafty o 0,7 % vzrostly.

Na zvyšování cenové hladiny působil zejména růst cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů i obuvi vzrostly shodně o 1,1 %. V oddíle zdraví se zvýšily ceny léků o 1,0 % a sezónní ceny lázeňských pobytů o 4,0 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny tabákových výrobků o 1,8 %. Z potravin se zvýšily především ceny zeleniny o 6,3 %, z toho ceny brambor vzrostly o 9,4 %. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 %, zatímco ceny služeb klesly o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 0,3 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v únoru. Tento vývoj ovlivnilo zejména prohloubení meziročního poklesu cen v oddíle doprava, kde byly ceny pohonných hmot v březnu nižší o 15,3 % (v únoru pokles o 11,1 %). Důvodem bylo výrazné meziměsíční zvýšení cen pohonných hmot v březnu 2015. V oddíle rekreace a kultura došlo ke zpomalení meziročního cenového růstu zejména vlivem cen dovolených s komplexními službami, které byly v březnu vyšší o 6,9 % (v únoru o 8,3 %).
Na zvyšování meziroční cenové hladiny měly v březnu největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde vzrostly ceny alkoholických nápojů o 3,6 % a tabákových výrobků o 2,4 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení a ceny v oddíle rekreace a kultura. V oddíle bydlení vzrostly ceny čistého nájemného o 1,3 %, vodného o 0,5 %, stočného o 3,3 %, elektřiny o 1,2 %, tepla o 0,2 %. Ceny zemního plynu byly meziročně nižší o 0,5 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 1,0 % a ceny obuvi o 7,0 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 1,3 % a ceny ubytovacích služeb o 1,0 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny nadále působil pokles cen v oddíle doprava a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly nižší než v březnu 2015 zejména ceny pekárenských výrobků a obilovin o 0,8 %, masa o 2,5 %, vajec o 14,6 %, mléka o 16,7 %, sýrů o 11,9 %, jogurtů o 10,8 %, másla o 11,9 %, cukru o 16,1 %. Meziroční růst zaznamenaly hlavně ceny zeleniny o 20,8 % (z toho ceny brambor o 52,4 %) a ceny ovoce o 2,5 %. Pokles cen pokračoval v oddíle pošty a telekomunikace.
Ceny zboží úhrnem klesly o 0,3 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 1,5 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,3 %.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 0,4 %.