Reálné příjmy domácností v roce 2015 rostly nejrychleji za posledních 8 let

Reálné příjmy domácností vzrostly v roce 2015 o 3,5 %, což byl nejrychlejší růst od roku 2007. Reálná spotřeba domácností na obyvatele meziročně rostla ještě rychleji, a to o 4,0 %.
Nefinanční podniky: ziskovost ve 4. čtvrtletí meziročně stabilní
Míra zisku ve 4. čtvrtletí 2015 byla 49,3 %, což je o 0,2 p.b. méně, než před rokem. Za mírným snížením ziskovosti podniků stojí zejména mimořádné události v chemickém průmyslu a energetice. Míra investic se snížila meziročně o 1,8 p.b. a dosáhla 28,9 %.
Domácnosti: reálný příjem ve 4. čtvrtletí vzrostl o 4,8 %
Reálné příjmy domácností na obyvatele vzrostly meziročně o 4,8 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla rychlejším tempem, tedy o 5,6 %.
Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření byl 24 299 Kč, z toho 4 791 Kč tvořily individuální služby a zboží poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 28 347 Kč a oproti stejnému období předchozího roku se reálně zvýšil o 2,9 %.
Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření dosáhla částky 22 095 Kč.Výsledkem rychlejšího růstu výdajů než příjmů domácností byla nižší míra úspor proti předchozímu roku, a to 12,9 %. Rovněž míra investic v sektoru domácností meziročně mírně poklesla na 8,6 %.
Nefinanční podniky v roce 2015: ziskovost vzrostla
Míra zisku v roce 2015 vzrostla na 49,7 %, což je o 0,4 p.b. více než před rokem. Míra investic se proti roku 2014 snížila o 0,5 p.b. a dosáhla 28,2 %.
Domácnosti v roce 2015: reálný příjem vzrostl o 3,5 %
Reálné příjmy domácností na obyvatele vzrostly proti roku 2014 o 3,5 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla o 0,5 p.b. rychlejším tempem, tedy o 4,0 %.
Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření byl 22 231 Kč, z toho 3 937 Kč tvořily individuální služby a zboží poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v roce 2015 hodnoty 26 787 Kč a oproti roku 2014 se reálně zvýšil o 2,6 %.
Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření dosáhla částky 20 553 Kč.

Míra úspor v roce 2015 dosáhla 10,5 %, tedy o 0,5 p.b. méně než v roce 2014. Naproti tomu míra investic v sektoru domácností mírně vzrostla na 7,9 %, což je o 0,1 p.b. více než před rokem.
Vztah k zahraničí v roce 2015: zisky ze zahraničních investic přesáhly 440 mld. Kč

Rekordní odliv důchodů do zahraničí (o téměř 40 mld. Kč více než v roce 2014) souvisel s vysokou ziskovostí přímých zahraničních investic v ČR. Větší část těchto prostředků byla v ČR prozatím ponechána ve formě reinvestovaných zisků. Tyto prostředky jsou však vlastnictvím nerezidentů a mohou být odčerpány v následujících obdobích.
Na druhou stranu byl odliv důchodů ze zisků částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, zejména úroky a příjmy ze zaměstnání. Negativní saldo prvotních důchodů se zahraničím bylo historicky nejvyšší a dosáhlo 343 mld. Kč.
V reálném vyjádření vzrostl hrubý národní důchod v roce 2015 o 4,7 %, a předstihl tak tempo růstu hrubého domácího produktu.

Hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku v reálném vyjádření vzrostl v roce 2015 ještě rychleji, a to o 4,8 %.